نوشته شده توسط : shimidanesh

بنام خدا

شیمی دانش آزما نانوذرات ، نانو مواد و نانو پودرها را از برندهای مختلف دنیا در حجم های مختلف در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار می دهد .

 

 

 سایت رسمی شیمی دانش آزما(جهت ورود کلیک نمایید)

SHIMIDANESH.IR

02166389448

02166382843

 


Nano Diamonds
Oxide Nano-Ceramics
Non oxide Nano-Ceramics
Nano Metals
Nano Wires
Nano and micro Salts
Carbon Nanotubes and Fullerenes
Quantum Dots, hydrophilic
Quantum Dots, hydrophobic
fumed silica
نانو تیوب کربن, نانو لوله کربنی
نانو الماس
نانو مس Cu
نانو نقره Ag
نانو پالادیم Pd
نانو آهن Fe
نانو طلا Au
نانو اکسید سریم CeO
نانو اکسید آلمینیوم (آلومینا) Al2O3
نانو اکسید ایندیم In2O3
نانو اکسید آهن Fe3O4 , Fe2O3
نانو اکسید استرانسیوم SrO
نانو دی اکسید تیتانیم TiO2
نانو اکسید قلع SnO2
نانو اکسید زیرکونیم ZrO2
نانو اکسید روی ZnO
نانو اکسید تنگستن WO3
نانو اکسید سیلیکون(سیلیکا) SiO2
نانو کاربید سیلیسیم SiC
نانو کاربید بور B4C
نانو کاربید تیتانیم TiC
نانو نیترید آلمینیوم AlN
نانو نیترید تیتانیم TiN
نانو نیترید سیلیسیم Si3N4
نانو کربنات کلسیم CaCo3
نانو کلی (نانو رس) Nanocly cloisite
+30B,20A,15A,Na
فروش انواع نانو مواد نانوذرات نانو پودر نانواکسید
تهیه انواع نانومواد برای تحقیقات صنعتی
فروش نانو دی اکسید تیتانیوم TiO2
فروش نانو پودر اکسید زیرکونیوم ZrO2
فروش نانو اکسید آلومینیوم Nano Alumina
فروش نانو سیلیکا Nano SiO2
فروش نانو اکسید روی ZnO Nano Zinc
فروش نانواکسید آهن Fe2O3
فروش نانو سیلیکون کاربید SiC
فروش نانو اکسید مس CuO
فروش نانو اکسید قلع SnO2
فروش نانو اکسید سریم CeO2
فروش نانواکسید ایندیوم In2O3 و ITO
فروش نانو تیتانیوم کاربید TiC
فروش پودر دی بورید تیتانیوم TiB2
فروش نانواکسید تنگستن Nano WO3

 نانو اكسيد تيتانيوم TiO2 99%
نانو اكسيد آلومينيوم %99
Al2O3
نانو اكسيد زيركونيوم %99
ZrO2
نانو اكسيد روي  
ZnO 99%
نانو اكسيد منيزيم %99 
MgO
نانو اكسيد سيليكون %99 
SiO2
نانو اكسيد آهن %99 
Fe2O3
نانو اكسيد مس %98 
CuO
نانو اكسيد قلع %99 
SnO2
نانو سيليكون كاربيد %99
SiC
نانو تيتانيوم كاربيد %99 
TiC
نانوپودر اكسيد اينديوم - قلع %99 
نانو اكسيد اينديوم %99 
In2O3
نانو اكسيد سريم %99 
CeO2
نانو نيتريد تيتانيوم %99 
TiN
نانو اكسيد تنگستن %99 
WO3
نانو اكسيد آهن %9. 
Fe3O4

     فروش نانو مواد اکسید

فروش نانو نانو لوله های کربنی

 فروش نانو مواد اکسید

فروش نانو اکسید روی- 20 نانومتر

فروش نانو سیلیس-14-11 نانو متر

فروش نانو اکسید آلومینیوم آلفا-40-20 نانو متر

فروش نانو اکسید آلومینیوم گاما-20 نانو متر

فروش نانو اکسید آهن NanoFe2O3 گاما- 20 نانو متر

نانو اکسید سیلیکون(سیلیکا) SiO2
نانو کاربید سیلیسیم SiC
نانو کاربید بور B4C
نانو کاربید تیتانیم TiC
نانو نیترید آلمینیوم AlN
نانو نیترید تیتانیم TiN
نانو نیترید سیلیسیم Si3N4
نانو کربنات کلسیم CaCo3
نانو کلی (نانو رس) Nanocly cloisite
فروش نانو دی اکسید تیتانیوم TiO2
فروش نانو پودر اکسید زیرکونیوم ZrO2
فروش نانو اکسید آلومینیوم Nano Alumina

فروش نانو اکسید آهن NanoFe2O3 آلفا – 40-20 نانو متر

فروش نانو اکسید آهن NanoFe3O4- 20-10 نانو متر

فروش نانو اکسید تیتانیوم آناتاز-25-10 نانو متر

فروش نانو اکسید تیتانیوم روتایل(روتیل)-30 نانو متر

فروش نانو اکسید تنگستن NanoWO3،  65-23 نانو متر

فروش نانو اکسید منگنز- 30 نانو متر

فروش نانو اکسید لاندانوم-NanoLa2O3- 100 – 10 نانومتر

فروش نانو کربید سیلیسیوم –NanoSiC-65 – 45  نانومتر

فروش نانو کربنات کلسیم-NanoCaCO3- 50 نانومتر

فروش نانو رس مونتمریلونایت(مونتمریلونیت) Na+ کلویسایت 30B- 3-1 نانومتر

فروش نانو آهن صفر ظرفیتی-45-35 نانو متر

فروش نانو نقره نانو سیلور-  نانو نقره پودر و کلوئیدی- 20 نانومتر

فروش نانو طلا- 28 نانومتر

4. فروش نانو آلومینیوم (فروش نانو آلومینا) -18 نانومتر

فروش نانو الماس- 10-3 نانومتر

فروش نانو گرافیت – 400 نانومتر

فروش نانو اکسید تیتانیوم/آناتاز/روتایل- 20 نانو متر

فروش نانو اکسید تیتانیوم دگوسا p25

فروش نانو اکسید مس

نانو اکسید سریم NanoCeO2-30-10 نانومتر

فروش نانو اکسید کبالت NanoCo2O3، 50 نانو متر

فروش نانو اکسید کروم NanoCr2O3، 60 نانو متر

فروش نانو اکسید منیزیم NanoMgO، 20 نانو متر

فروش نانو اکسید مولیبدن NanoMoO3، 80-13 نانو متر

فروش نانو اکسید نیکل NanoNiO، 20-10 نانو متر

فروش نانو اکسید قلع NanoSnO2، 18 نانو متر

فروش نانو اکسید زیرکونیوم NanoZrO2، 20 نانو متر

Nano Diamonds
Oxide Nano-Ceramics
Non oxide Nano-Ceramics
Nano Metals
Nano Wires
Nano and micro Salts
Carbon Nanotubes and Fullerenes
Quantum Dots, hydrophilic
Quantum Dots, hydrophobic
fumed silica

نانو تیوب کربن, نانو لوله کربنی
نانو الماس
نانو مس Cu
نانو نقره Ag
نانو پالادیم Pd

نانو آهن Fe
نانو طلا Au
نانو اکسید سریم CeO
نانو اکسید آلمینیوم (آلومینا) Al2O3
نانو اکسید ایندیم In2O3
نانو اکسید آهن Fe3O4 , Fe2O3
نانو اکسید استرانسیوم SrO
نانو دی اکسید تیتانیم TiO2
نانو اکسید قلع SnO2
نانو اکسید زیرکونیم ZrO2
نانو اکسید روی ZnO
نانو اکسید تنگستن WO3

فروش نانو سیلیکا Nano SiO2
فروش نانو اکسید روی ZnO Nano Zinc
فروش نانواکسید آهن Fe2O3
فروش نانو سیلیکون کاربید SiC
فروش نانو اکسید مس CuO
فروش نانو اکسید قلع SnO2
فروش نانو اکسید سریم CeO2
فروش نانواکسید ایندیوم In2O3 و ITO
فروش نانو تیتانیوم کاربید TiC
فروش پودر دی بورید تیتانیوم TiB2
فروش نانواکسید تنگستن Nano WO3

فروش نانو فیبرکربن

8. فروش نانو مس – 40 نانومتر

فروش نانو سیلیسیوم – 30-20 نانومتر

فروش نانو لوله کربنی تک جداره امریکا Nano-3-1 نانو متر

فروش نانو لوله کربنی تک جداره با عامل هیدروکسیل امریکایی Nano 3-1 نانومتر

فروش نانو لوله کربنی تک جداره با عامل کربوکسیل امریکایی Nano -3-1 نانومتر

فروش نانو لوله کربنی چند دیواره Nano 60-40 نانو متر

فروش نانولوله کربنی چند جداره امریکایی Nano 15-5 نانو متر

فروش نانولوله کربنی چند دیواره با عامل کربوکسیل امریکا 10-5 نانومتر

7. فروش نانولوله کربنی چند دیواره با عامل هیدروکسیل 10-5 نانو متر

 

SIGMA ALDRICHسیگما آلدریچ  - MERCK مرک

ودیگر برندها

 

امروزه گسترش و پیشرفت صنایع علوم آزمایشگاهی در سراسر جهان و بخصوص کشور ایران بر کسی پوشیده نیست.رشد و شکوفایی هر چه بهتر علوم آزمایشگاهی  نیاز به ابزار و لازمه آنرا دارد که همانا عبارتند از مواد شیمیایی آزمایشگاهی ،محیط کشت های میکروبیولوژی و تجهیزات آزمایشگاهی از سطوح آموزشی تا سطوح تحقیقاتی و فوق تخصصی پیشرفته.

لذا این واحد تجاری پس از سال ها فعالیت در زمینه علوم آزمایشگاهی  و تجهیز آزمایشگاها ی شیمیایی و میکرو بیولوژی و سلولی افتخار دارد یکی از خدمتگزاران با سابقه علوم آزمایشگاهی کشور طی سالیان گذشته باشد لذا بدین وسیله عمده فعالیت های این واحد بازرگانی همراه با گستره کمپانی های تولید کننده آنها در ذیل به اطلاع جامعه علوم آزمایشگاهی کشور می رساند:

1-فروش آنزیم های آزمایشگاهی بسیار متنوع با درجه خلوص بالا از کمپانی های معتبر

2- فروش مواد شیمیایی مرک merck با واردات مستقیم از طریق نمایندگی مرک- نماینده مرک اروپایی و آسیایی

3-فروش سیتوکین های آزمایشگاهی در حجم های مختلف و از برند های گوناگون

4- فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ(زیگما)sigma-aldrich با واردات مستقیم و از طریق نمایندگی سیگما -نماینده سیگما اروپایی و آسیایی

5-فروش کاغذ صافیر واتمن در مش ها و اندازه های مختلف

6- فروش تجهیزات آزمایشگاهی از برندهای ایزولب isolab -شات- زیماکس

7-فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی از شرکت های تولید کننده هندی و چینی

8- فروش محیط کشت میکروبیولوژی و سلولی مرک -سیگما-زیگما -آلدریچ -فلوکا

9- فروش محیط کشت کیولب Qlab کانادا Qlab  در اندازه های 100 و 500 گرمی با واردات از نماینده کیولب

10- فروش اکسین (اوکسین)رشد و کنترل گیاهان کشاورزی

11- فروش جبرلین(جیبرلین)آزمایشگاهی

12- فروش مواد شیمیایی آلفا ایسرalfaaesar با واردات مستقیم از نماینده آلفاایسر اروپایی

13- فروش ویتامین های آزمایشگاهی در حجم ها و از برند های گوناگون

شما هموطنان عزیز می توانید جهت آگهی از قیمت کالا ها و استعلام موجودی کالا با واحد فروش تماس حاصل فرمایید یا از سایت این واحد بازرگانی دیدن فرمایید

جهت امور واردات محصولات آزمایشگاهی که باید از خارج از کشوروارد شوند از طریق عقد قرارداد اقدام میگردد.

گوشه ای از موجودی :

 

   آمیل استات- آمیل الکل- نفتل– 2 پورپاندیول -پروپلین گلیکول– پروپانل-– نفتل-– 3 دی نیتروبنزن-– 4 دی نیتروفنیل هیدرازین-– متیل آمینوفنل-– آب اکسیژنه-– آرابینوز-– آلانین-– آمونیاک-– آمونیم پرسولفات-– آمونیم ا پیرولیدن-– آمونیوم آیرون سولفات-– آمونیم پروسولفات-– آمونیوم تیوسیانات-– آمونیوم دی کلروبوتان -مونیوم منووانادات– آمونیوم هپامولیبدات– آنیلین– آنیلین بلو– اتاندیول– اتیل بنزن– اتیل گلیکول– اریتروزین– اریوکرم سیانین R– ستات سدیم– استات سرب– استامید– استون– اسید استیک– اسید اسمیک– اسید اگزالیک– اسید اورتوفسفریک– اسید اوریک– اسید اولئیک– اسید بنزن سولفونیل فلوراید– اسید بوریک– اسید پاراآمینوبنزوئیک– اسید پریودیک– اسید پیکریک– اسید تیوگلی کولیک– اسید ساکسونیک– اسید سولفانیلیک– اسید سولفوریک– اسید سیتریک– اسید فسفوتنکستیک– اسید فلوئیدریک– اسید فولیک– اسید گال کن کربوکسیلیک– اسید کلریدریک– اسید لاکتیک– اسید مولیبدیک– اسید نیتریک– اسید هگزا کلروپلاتین– اسیدیدیک– اکستریت نورپرن– اکسید آهن– اکسید ارسنیک– اکسید روی– اکسید سرب– اکسید سلنیم– اگزالات کلسیم– الکل آمیلیک– الک ایزوبوتیل – انتالان– اورنجG –اینولین– برلیانت گرین– برومات پتاسیم– برم– برموتیمول بلو– برمور آمونیوم– برمور سدیم-– برمور کلسیم– برموفرم– برمو فنل بلو– برموکروزول گرین– بنزوات سدیم– بیسموت سدیم– بی سولفات سدیم– بی سولفیت پتاسیم– بی فسفات کلسیم– بیکربنات سدیم– بی کرومات پتاسیم– پاپانیکلا– پتاس 3/2 مول- – پتاسیم هگزاسیانوفرات– پتاسیم هیدروژن تارتارات– پترولیوم اتر– پراکسید باریم– پربورات سدیم– پر کلرات منیزیوم– پریدات پتاسیم– تارتارات مضاعف سدیم پتاسیم– تتراکلرور کربن– تتریپلکس III– تری اتانل آمین– تریپتوفان– تری سدیم فسفات– تلوریت پتاسیم– تورنسل– تولوئن– تولوئیدن بلو– انواع تیترازول– تیترازول اسید اگزاالیک– تیترازول اسید تیوسیانات آمونیوم– تیترازول اسید سولفوریک– تیترازول اسید کلریدریک– تیترازول اسید نیتریک– تیترازول برمات پتاسیم– تیترازول برمور پتاسیم– تیترازول بیکرومات پتاسیم– تیترازول پتاس– تیترازول تتری پلکس– تیترازول تیوسولفات آمونیوم– تیترازول تیوسولفات سدیم– تیترازول سود ایرانی– تیترازول سولفات مس– تیترازول نیترات نقره– تیترازول یدور پتاس– تیمول بلو– تیواستامید– تیوسمی کاربازید– تیو سولفات سدیم– تیو سولفات پتاسیم– تیو سولفات جیوه– جیوه– دی آمونیوم اگزالات– دی اتیلن اتر– دی بر تری اکسید– دی سدیم اگزالات– دی سدیم تارتارات– دی سدیم هیدروژن فسفات– دی فسفات کلسیم– دی فنیل آمین 4– سولفونیک اسید– دی فنیل آمین– دی کرومات آمونیوم– دی کلرومتان– دی مانوز– رزرسین– روغن امولسیون– زیل نلسون– ژل پودری– سدیم استات– سدیم دی هیدروژن فسفات– سزیم هیدروژن تارتارات– سدیم هیدروژن سولفات– سدیم هیدروژن کربنات– سیکلوفوراید سدیم– سمی کاربازید هیدروکلراید– سولفات آلومینیوم– سولفات آمونیوم– سولفات آهن– سولفات پتاسیم– سولفات پروفلاوین– سولفات روی– سولفات لیتیم– سولفات مس– سولفور(گوکرد)– سولفیت پتاسیم– سولفیت سدیم– سیترات سدیم– سیکلوهگزانول– سیلسکات سدیم– شاربن اکتیو– صابون محلول– فتورکس– فرمالدهید– فسفات فرو– فلوئور کلسیم– فنل رد– فنل فنالئین– فوشین بازیک– فهلینگ A و B– قرص پارافرمالدهید– قلع– کافئین– کامف پودری– کربنات پتاسیم– کربنات سدیم– کربور کلسیم– کربوکسی متیل سلولز– کروم سولفات پتاسیم– کرومات پتاسیم– کلر– کلرامین A– کلرال هیدرات– کلرور آمونیوم (نشادر)–

و صدها مورد دیگر.....

 

 

 

 :: بازدید از این مطلب : 298
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 مرداد 1392 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد